Twister

FAQPowerbank Ładowanie

Wyjaśnimy tutaj zależność między pojemnością baterii Powerbanku (w mAh), a ilością ładowań telefonu komórkowego lub tabletu użytkownika, zanim powtórne ładowanie Powerbanku będzie potrzebne.
Pojemność Powerbanku

Powerbanki mają pojemność mierzoną w mAh (miliamperogodzinach). Przy określaniu pojemności baterii, jako standard podje się całkowity zbiorczy ładunek przechowywany w ogniwach baterii.
Często mylnie uważa się, że całość takiego ładunku może być przekazana do baterii telefonu lub tabletu bez żadnych strat. W rzeczywistości jednak, zgodnie z prawami fizyki, utrata energii następuje na różnych etapach ładowania urządzenia docelowego.
Poniżej grafika obrazująca na ile ładowań popularnych urządzeń wystarczy każda z pojemności Powerbanku.
Czasy ładowania *
4
3
2
1
13%
iPhone 6
12%
iPhone 7
13%
iPhone 8
9%
iPhone X
9%
Samsung S6
8%
Samsung S7
17%
Kindle
* Wskazany czas ładowania zakłada nową, w pełni sprawną baterię w smartfonie, tablecie czy ebook-u. Rzezczywisty czas ładowania może się róźnić od wskazanego.
Czasy ładowania *
4
3
2
1
38%
iPhone 6
35%
iPhone 7
38%
iPhone 8
25%
iPhone X
27%
Samsung S6
23%
Samsung S7
49%
Kindle
* Wskazany czas ładowania zakłada nową, w pełni sprawną baterię w smartfonie, tablecie czy ebook-u. Rzezczywisty czas ładowania może się róźnić od wskazanego.
Czasy ładowania *
4
3
2
1
84%
iPhone 6
77%
iPhone 7
83%
iPhone 8
56%
iPhone X
59%
Samsung S6
51%
Samsung S7
7%
100%
Kindle
* Wskazany czas ładowania zakłada nową, w pełni sprawną baterię w smartfonie, tablecie czy ebook-u. Rzezczywisty czas ładowania może się róźnić od wskazanego.
Czasy ładowania *
4
3
2
1
99%
iPhone 6
91%
iPhone 7
98%
iPhone 8
66%
iPhone X
70%
Samsung S6
60%
Samsung S7
26%
100%
Kindle
* Wskazany czas ładowania zakłada nową, w pełni sprawną baterię w smartfonie, tablecie czy ebook-u. Rzezczywisty czas ładowania może się róźnić od wskazanego.
Czasy ładowania *
4
3
2
1
14%
100%
iPhone 6
6%
100%
iPhone 7
14%
100%
iPhone 8
76%
iPhone X
81%
Samsung S6
69%
Samsung S7
46%
100%
Kindle
* Wskazany czas ładowania zakłada nową, w pełni sprawną baterię w smartfonie, tablecie czy ebook-u. Rzezczywisty czas ładowania może się róźnić od wskazanego.
Czasy ładowania *
4
3
2
1
28%
100%
iPhone 6
18%
100%
iPhone 7
27%
100%
iPhone 8
85%
iPhone X
91%
Samsung S6
77%
Samsung S7
63%
100%
Kindle
* Wskazany czas ładowania zakłada nową, w pełni sprawną baterię w smartfonie, tablecie czy ebook-u. Rzezczywisty czas ładowania może się róźnić od wskazanego.
Czasy ładowania *
4
3
2
1
68%
100%
iPhone 6
55%
100%
iPhone 7
67%
100%
iPhone 8
12%
100%
iPhone X
19%
100%
Samsung S6
5%
100%
Samsung S7
14%
100%
100%
Kindle
* Wskazany czas ładowania zakłada nową, w pełni sprawną baterię w smartfonie, tablecie czy ebook-u. Rzezczywisty czas ładowania może się róźnić od wskazanego.
Czasy ładowania *
4
3
2
1
91%
100%
iPhone 6
76%
100%
iPhone 7
89%
100%
iPhone 8
27%
100%
iPhone X
35%
100%
Samsung S6
15%
100%
Samsung S7
43%
100%
100%
Kindle
* Wskazany czas ładowania zakłada nową, w pełni sprawną baterię w smartfonie, tablecie czy ebook-u. Rzezczywisty czas ładowania może się róźnić od wskazanego.
Czasy ładowania *
4
3
2
1
98%
100%
iPhone 6
83%
100%
iPhone 7
97%
100%
iPhone 8
32%
100%
iPhone X
41%
100%
Samsung S6
20%
100%
Samsung S7
53%
100%
100%
Kindle
* Wskazany czas ładowania zakłada nową, w pełni sprawną baterię w smartfonie, tablecie czy ebook-u. Rzezczywisty czas ładowania może się róźnić od wskazanego.
Czasy ładowania *
4
3
2
1
29%
100%
100%
iPhone 6
11%
100%
100%
iPhone 7
27%
100%
100%
iPhone 8
52%
100%
iPhone X
62%
100%
Samsung S6
38%
100%
Samsung S7
91%
100%
100%
Kindle
* Wskazany czas ładowania zakłada nową, w pełni sprawną baterię w smartfonie, tablecie czy ebook-u. Rzezczywisty czas ładowania może się róźnić od wskazanego.
Czasy ładowania *
4
3
2
1
51%
100%
100%
iPhone 6
32%
100%
100%
iPhone 7
50%
100%
100%
iPhone 8
68%
100%
iPhone X
78%
100%
Samsung S6
52%
100%
Samsung S7
21%
100%
100%
100%
Kindle
* Wskazany czas ładowania zakłada nową, w pełni sprawną baterię w smartfonie, tablecie czy ebook-u. Rzezczywisty czas ładowania może się róźnić od wskazanego.
Czasy ładowania *
4
3
2
1
55%
100%
100%
iPhone 6
36%
100%
100%
iPhone 7
54%
100%
100%
iPhone 8
70%
100%
iPhone X
81%
100%
Samsung S6
54%
100%
Samsung S7
25%
100%
100%
100%
Kindle
* Wskazany czas ładowania zakłada nową, w pełni sprawną baterię w smartfonie, tablecie czy ebook-u. Rzezczywisty czas ładowania może się róźnić od wskazanego.
Czasy ładowania *
4
3
2
1
97%
100%
100%
iPhone 6
74%
100%
100%
iPhone 7
95%
100%
100%
iPhone 8
98%
100%
iPhone X
11%
100%
100%
Samsung S6
79%
100%
Samsung S7
79%
100%
100%
100%
Kindle
* Wskazany czas ładowania zakłada nową, w pełni sprawną baterię w smartfonie, tablecie czy ebook-u. Rzezczywisty czas ładowania może się róźnić od wskazanego.
Czasy ładowania *
5
4
3
2
1
83%
100%
100%
100%
iPhone 6
54%
100%
100%
100%
iPhone 7
81%
100%
100%
100%
iPhone 8
55%
100%
100%
iPhone X
72%
100%
100%
Samsung S6
31%
100%
100%
Samsung S7
88%
100%
100%
100%
100%
Kindle
* Wskazany czas ładowania zakłada nową, w pełni sprawną baterię w smartfonie, tablecie czy ebook-u. Rzezczywisty czas ładowania może się róźnić od wskazanego.
Czasy ładowania *
8
7
6
5
4
3
2
1
94%
100%
100%
100%
100%
100%
iPhone 6
49%
100%
100%
100%
100%
100%
iPhone 7
91%
100%
100%
100%
100%
100%
iPhone 8
96%
100%
100%
100%
iPhone X
22%
100%
100%
100%
100%
Samsung S6
59%
100%
100%
100%
Samsung S7
58%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kindle
* Wskazany czas ładowania zakłada nową, w pełni sprawną baterię w smartfonie, tablecie czy ebook-u. Rzezczywisty czas ładowania może się róźnić od wskazanego.
Czasy ładowania *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
66%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
iPhone 6
7%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
iPhone 7
61%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
iPhone 8
10%
100%
100%
100%
100%
100%
iPhone X
44%
100%
100%
100%
100%
100%
Samsung S6
62%
100%
100%
100%
100%
Samsung S7
76%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kindle
* Wskazany czas ładowania zakłada nową, w pełni sprawną baterię w smartfonie, tablecie czy ebook-u. Rzezczywisty czas ładowania może się róźnić od wskazanego.

Gdzie następuje utrata energii?

Gdy ładunek przekazywany jest z Powerbanku do ładowanego urządzenia (np. smartfonu) straty energii odnotować można na kilku etapach:

1) Standardowe baterie używane w Powerbankach posiadają napięcie 3.7 V. Musi ono być jednak zwiększone poprzez wewnętrzny układ przewodów do poziomu 5 V, gdyż jest to standardowe napięcie interfejsu USB. Ten proces pochłonąć może ok. 10-15% całkowitej pojemności baterii.

2) Gdy energia opuszcza Powerbank napotyka opór elektryczny kabla. Jego jakość oraz długość odgrywają istotną rolę. Na przykład kabel o długości 1 metra wykonany ze słabej jakości materiałów spowodować może dużą utratę energii ze względu na wysoki opór.

3) Gdy ładunek odbierany jest przez ładowane urządzenie, napięcie ponownie jest zmieniane. Tym razem z 5 V do ok. 4 V, tak by dopasować się do wymagań wewnętrznej baterii ładowanego urządzenia. Ta konwersja również powoduje starty energii.

4) Charakterystyka i zachowanie wewnętrznych układów elektrycznych w ładowanym urządzeniu wpływa na wielkość dalszych start ładunku elektrycznego. Jeśli na przykład smartfon posiada funkcję przyśpieszonego ładowania, transfer energii może być mniej wydajny niż przy standardowej szybkości ładowania: szybkość kosztem wydajności. Urządzenia niskiej jakości (z reguły tanie) są często mniej wydajne przy konwersji energii, nawet przy normalnej prędkości ładowania.

5) Jakość i żywotność baterii w ładowanym urządzeniu również odgrywa kluczową rolę, gdy chodzi o ilość energii, którą jest w stanie pobrać. Jeśli na przykład posiadasz telefon, który ma 1-2 lata, bardzo prawdopodobne jest, że ładuje się on o wiele mniej wydajnie niż nowy, którego bateria nie była poddana tak wielu cyklom ładowania. Każdy cykl ładowania baterii obniża stopniowo jej wydajność.

Power Bank Reklamowy


Co dzieje się z utraconą energią?

Najczęściej tracona energia rozprasza się w postaci ciepła. Z tego to powodu ładujące i ładowane urządzenia się nagrzewają. Wszystkie nasze Powerbanki posiadają wielopoziomowe zabezpieczenia, m.in. takie, które wyłącza Powerbank, gdy tylko temperatura przekroczy zakładane wartości.

Nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania?

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania i rozwiejemy Państwa wątpliwości. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem (650) 938-3500 (US) lub pod tym adresem.