O nasPolityka Prywatności

Polityka Prywatności

Informacje o nas

flashbay.pl ("niniejsza strona") jest stroną internetową obsługiwaną przez Flashbay Limited ("my, nasz, nas").

Electronics Europe Limited jest spółką zarejestrowana w Ireland pod numerem 616387. Siedziba: 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland.
Firma Flashbay Limited jest spółką zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 04676938 . Siedziba: 6 Fountain Centrum, Imperial Wharf, London SW6 2TW.

Nasze dane kontaktowe są telefoniczne: +44(0) 207 371 7333, e-mail: contactnadsitp@flashbay.com.

Dyrektorem Flashbay Electronics Europe Limited jest Stephen Webster. Dyrektorami Flashbay Limited są Stephen Webster i Ieuan Williams.

Flashbay prowadzi wyłącznie sprzedaż między przedsiębiorstwami (B2B) i nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów indywidualnych.

Jako administrator danych osobowych, przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych w Irlandia, Wielkiej Brytanii oraz europejskich ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych (GDPR). Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach współpracy z Państwa firmą.

Dane osobowe, które gromadzimy w ramach współpracy z Państwa firmą lub organizacją

W trakcie obsługi Państwa firmy lub organizacji, rodzaje danych osobowych zbieranych, używanych, przechowywanych i przekazywanych przez nas mogą obejmować:

 • Dane identyfikacyjne: w tym imię (imiona) i nazwisko.
 • Dane kontaktowe: w tym adres(-y) firmy, adres(-y) fakturowania, adres(-y) dostawy i numery telefonów. Adres e-mail.
 • Dane Transakcyjne: w tym dane dotyczące płatności za produkty i usługi zakupione od nas przez Państwa firmę lub organizację.
 • Dane techniczne: w tym adres protokołu internetowego (IP), typ i wersja przeglądarki, ustawienie i lokalizacja strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej.
 • Dane użytkowe: w tym sposób korzystania z naszej strony internetowej, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne: : w tym preferencje dotyczące otrzymywania od nas danych marketingowych i preferencje dotyczące komunikacji.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

W trakcie obsługi Państwa firmy lub organizacji dane osobowe gromadzone są w następujący sposób:

 • Bezpośrednia interakcja: osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub w inny sposób, gdy pytają Państwo lub przeprowadzają transakcje dotyczące naszych produktów i usług.
 • Technologie zautomatyzowane: gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej w celu uzyskania informacji o naszych produktach i usługach lub w celu ich zakupu.
 • Strony trzecie: podczas recenzji naszych produktów i usług na stronach internetowych podmiotów trzecich.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe w ramach współpracy z Państwa firmą lub organizacją?

W trakcie obsługi Państwa firmy lub organizacji dane osobowe są wykorzystywane w następujący sposób:

Cel / Aktywność Typ danych Prawne podstawy przetwarzania danych
Aby wstępnie skontaktować się z Państwem w celu przedyskutowania wymagań Państwa firmy lub organizacji Identyfikacyjne
Kontaktowe
Techniczne
- Zgoda; i/lub
- konieczne z uwagi na nasze uzasadnione interesy (aby odpowiedzieć na pytania zadane przez Państwa firmę lub organizację)
Przetwarzanie i realizacja zamówień składanych przez Twoją firmę lub organizację Identyfikacyjne
Kontaktowe
Transakcyjne
Techniczne
- wykonanie umowy z przedsiębiorstwem lub organizacją; i/lub
- konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (przetwarzanie i dostarczanie zamówień złożonych przez Państwa firmę lub organizację); i/lub
- aby przestrzegać zobowiązań prawnych.
Zarządzanie naszymi relacjami z Państwa firmą lub organizacją, które mogą obejmować:
- kontakt, aby przejrzeć wcześniejsze zamówienia złożone przez Twoją firmę lub organizację.
- ponowne odświezenie kontaktuz Państwa firmą w związku z przyszłymi potrzebami.
- Powiadamianie firmy lub organizacji o zmianach w naszych produktach, usługach lub zasadach.
Identyfikacyjne
Kontaktowe
Transakcyjne
Techniczne
Użytkowe
Marketingowe i komunikacyjne
- wykonanie umowy z przedsiębiorstwem lub organizacją; i/lub
- konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (ponowne zaangażowanie się w przegląd wcześniejszych zamówień, przyszłych potrzeb oraz poprawa naszych standardów obsługi klienta); i/lub
- uzasadnione interesy Państwa firmy lub organizacji (powiadomienie Państwa firmy lub organizacji o zmianach w naszych produktach, usługach lub zasadach); i/lub
- aby przestrzegać przepisów prawa.
Odpowiadanie na skargi, pozwy sądowe lub windykacja zaległych długów Identyfikacyjne
Kontaktowe
Transakcyjne
Techniczne
Użytkowe
Marketingowe i komunikacyjne
- Przestrzeganie zobowiązań prawnych; i/lub
- konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (w celu zapewnienia możliwości dokładnego reagowania na skargi, zapewnienia możliwości dochodzenia lub obrony roszczeń na drodze sądowej, a także zapewnienia możliwości dochodzenia zaległych należności).
Zarządzanie i ochrona naszej firmy i naszej strony internetowej (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych). Identyfikacyjne
Kontaktowe
Transakcyjne
Techniczne
Użytkowe
Marketingowe i komunikacyjne
- Przestrzeganie zobowiązań prawnych; i/lub
- konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (w celu prowadzenia działalności, prowadzenia witryn internetowych i świadczenia usług technicznych, zapobiegania oszustwom).
Dostarczanie Państwu odpowiednich treści i reklam na stronie internetowej oraz pomiar lub zrozumienie skuteczności reklam, które Państwu przekazujemy. Identyfikacyjne
Kontaktowe
Transakcyjne
Techniczne
Użytkowe
Marketingowe i komunikacyjne
- Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (zbadanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, ich rozwój, rozwój naszej działalności i informowanie o naszej strategii marketingowej).
Wykorzystanie analizy danych do ulepszania naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń. Identyfikacyjne
Kontaktowe
Transakcyjne
Techniczne
Użytkowe
Marketingowe i komunikacyjne
Niezbędne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów (analiza wykorzystania przez klientów, aktualizacja naszej strony internetowej, rozwój naszej działalności i informowanie o naszej strategii marketingowej).
Aby wyświetlić opinie na temat naszych produktów i usług zamieszczane w witrynach osób trzecich, gdzie można zapoznać się z naszymi produktami i usługami. Identyfikacyjne
Transakcyjne
Jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (w celu promowania jakości naszych produktów i usług).
Aby wyświetlić zawartość, którą umieścisz na naszym blogu Identyfikacyjne
Transakcyjne
Techniczne
Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (wyświetlanie treści, którymi chcesz się podzielić na naszym blogu).

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w celach wyjaśnionych powyżej, chyba że zasadnie uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu i jest to zgodne z pierwotnym celem. Prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia Państwu, w jaki sposób nowe przetwarzanie danych jest zgodne z pierwotnym celem.

Jeśli będziemy potrzebować wykorzystywać twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam pozwala. Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy i zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Informacje o naszych zasadach ochrony prywatności są regularnie przeglądane, a wszelkie aktualizacje zamieszczamy na niniejszej stronie internetowej. Niniejsza Nota o Ochronie Prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 24 maja 2018 roku.

Marketing wykorzystujący strony trzecie

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane żadnej organizacji trzeciej w celach marketingowych.

Linki lub dane osób trzecich

Nasza strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, wtyczek i/lub aplikacji. Kliknięcie na te linki lub umożliwienie tych połączeń może umożliwić osobom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych na Twój temat. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Opuszczając naszą stronę zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu. Ograniczamy również dostęp do Państwa danych osobowych tylko do tych pracowników, doradców, partnerów biznesowych i dostawców, którzy muszą znać Państwa potrzeby biznesowe. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na nasze zlecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i poinformujemy Państwa oraz każdy właściwy organ regulacyjny o naruszeniu w przypadkach, w których jest do tego prawnie zobowiązany.

Wymiana danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Pod marką Flashbay działamy w wielu podmiotach, w tym w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Chinach i na Filipinach. Obsługa Państwa firmy lub organizacji może wymagać pomocy lub pracy wielu podmiotów Flashbay, a w przypadku gdy udostępniamy dane innym podmiotom Flashbay, zapewniamy, że zapewniają one taki sam poziom ochrony danych osobowych, jak w EOG (EEA)
Niektórzy z naszych zewnętrznych dostawców mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EEA) więc ich przetwarzanie danych osobowych będzie wiązało się z przekazaniem danych poza EOG (EEA). W takich przypadkach zapewniamy wystarczającą ochronę Państwa danych osobowych. Możemy również wykorzystać zatwierdzone przez Komisję Europejską umowy, które zapewniają taki sam poziom ochrony danych osobowych, jaki obowiązuje w EOG (EEA).

Komu przekazujemy dane osobowe?

W trakcie obsługi Państwa firmy lub organizacji dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:

Typ podmiotu Powód
Inne podmioty Flashbay Wspieranie i rozwijanie relacji między nami a Państwa firmą lub organizacją, dostarczanie Państwu produktów i usług, odpowiadanie na Państwa zapytania lub w inny sposób komunikowanie się z Państwem.
Firmy kurierskie W celu realizacji dostawy lub odbioru przesyłek
Strony internetowe z opiniami należące do podmiotów trzecich Aby zaprosić Państwa do wystawienia opinii o naszych produktach i usługach
Doradcy prawni oraz oraz podmioty zajmujący sie odzyskiwaniem długów Doradztwo w kwestiach prawnych i/lub windykacja należności przeterminowanych.
Organy prawne I rzadowe W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych
Inne Osoby trzecie, którym możemy zdecydować się na sprzedaż, przeniesienie lub połączenie części naszej działalności lub naszych aktywów. Alternatywnie, w przypadku przejęcia innych firm lub restrukturyzacji naszej firmy nowi właściciele mogą wykorzystywać dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej informacji o prywatności.

Strony/podmioty te są zobowiązane do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i zachowania poufności Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania Państwa danych osobowych wyłącznie w trakcie świadczenia takich usług i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Jak długo Państwa dane osobowe są przechowywane?

Twoje dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do wspierania naszych uzasadnionych interesów w kontaktach z Twoją firmą lub organizacją, a następnie przez okres wystarczający do zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z przepisów prawa Anglii i Walii oraz do wspierania lub obrony wszelkich roszczeń wysuwanych przez nas lub przeciwko nam. Po tym czasie dane zostaną zanonimizowane lub usunięte.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Mają Państwo prawo do:

 • Zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Umożliwia to otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy i sprawdzenie, czy są one przetwarzane zgodnie z prawem.
 • Zażądać korekty swoich danych osobowych. Umożliwia to skorygowanie niepełnych lub niedokładnych danych. Prosimy pamiętać, że być może będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam Państwo podali.
 • Zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Dzięki temu mogą Państwo poprosić nas o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy nie ma powodu, dla którego moglibyśmy kontynuować ich przetwarzanie. Mogą Państwo również zwrócić się do nas o usunięcie Państwa danych osobowych, w przypadku gdy z powodzeniem sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu (zob. poniżej), w przypadku gdy mogliśmy przetwarzać Państwa dane niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy w stanie usunąć dane z określonych przyczyn prawnych, o których zostaną Państwo poinformowani, w stosownych przypadkach, w odpowiedzi na Państwa prośbę.
 • Sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli powołujemy się na nasz uzasadniony interes (lub stron trzecich) a jest to w sytuacji, kiedy chcą się Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych z uwagi na fakt, że ma to wpływ na Państwa podstawowe prawa i wolności. Mają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy uzasadnione podstawy do przetwarzania informacji o użytkowniku, które są nadrzędne w stosunku do jego praw i wolności.
 • Zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Dzięki temu mogą Państwo poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeżeli chcą Państwo, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) jeżeli nasze wykorzystanie danych nie jest zgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli; (c) jeżeli potrzebują Państwo, abyśmy przechowywali dane, nawet jeżeli nie są one już potrzebne nam do ustalania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) sprzeciwili się Państwo naszemu wykorzystaniu Państwa danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.
 • Zażądać przekazania swoich danych osobowych Tobie lub stronie trzeciej. Przekażemy Państwu lub wybranej przez Państwa stronie trzeciej Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie początkowo wyrazili Państwo zgodę lub które zostały przez nas wykorzystane do realizacji umowy z Państwa firmą lub organizacją.
 • Wycofanie zgody w dowolnym momencie, w którym polegamy na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody lub przetwarzania danych przeprowadzonego na podstawie prawnej innej niż zgoda. W przypadku wycofania zgody, możemy nie być w stanie dostarczyć pewnych produktów lub usług do Twojej firmy lub organizacji.

Pytania?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych lub w celu dochodzenia swoich praw w odniesieniu do danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres data.questionstsdaipn@flashbay.com lub zwrócenie się do nas z pisemnym zapytaniem na nasz zarejestrowany adres korespondencyjny. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak będzie to możliwe. Czas ten będzie zależał od rodzaju i złożoności wniosku oraz wielkości przetwarzanych wniosków, ale otrzymacie Państwo odpowiedź nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku wstępnego.

Organ Regulacyjny

Komisja Ochrony Danych (DPC) jest organem regulującym ochronę danych w Irlandii.
Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO) jest organem regulacyjnym ds. ochrony danych w Zjednoczonym Królestwie.