O nasNaturalne

Nasze zobowiązania

 • Flashbay jest firmą odpowiedzialną i jednym z naszych głównych założeń jest szacunek i troska o środowisko naturalne. Przestrzegamy wszystkich wytycznych i przepisów prawnych w tej dziedzinie. Dodatkowo, za cel postawiliśmy sobie zapobieganie zanieczyszeniom i nieustanne usprawnianie procesów istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska.

Emisja dwutlenku węgla

 • Całe oświetlenie i wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz serwera) są wyłączane na noc, aby zmniejszyć zużycie energii. Urządzenia posiadające odpowiednią opcję, działają w trybie oszczędzania energii. Ponadto, w miarę możliwości, Flashbay unika używania lamp jarzeniowych.
 • Flashbay prowadzi politykę modernizacji używanych przez nas technologii na nowsze, energooszczędne modele. Prowadzi to do poprawy wydajności, zmniejszenia zużycia energii i efektywniejszego z niej korzystania.
 • Flashbay angażuje się globalnie w recykling z materiałów produkcyjnych i odpadów komercyjnych.

Wydajność

 • Przesyłki Flashbay są przetwarzane masowo, aby zminimalizować ilość wypraw dostawczych, które przewożą Twoje zamówienie od nas do docelowego miejsca dostawy.
 • Flashbay korzysta z TNT do wysłki zamówień dla naszych klientów. Nieustannie staramy się zmniejszyć naszą emisję dwutlenku węgla. Dlatego wybraliśmy serwis kurierski, który aktywnie dąży do minimalizacji negatywnych wpływów na środowisko naturalne.

Nasze produkty

 • Dla klientów, którzy podzielają naszą troskę o środowisko, proponujemy produkty wykonane z surowców wtórnych. Przy składaniu zamówienia po prostu powiedz nam, że chciałbyś skorzystać z tej właśnie opcji.
 • Flashbay stara się używać opakowań wykonanych z materiałów poddanych recyklingowi.

Nasi pracownicy

 • Wszyscy pracownicy Flasbay zachęcani są do odzwierciedlania wymienionych powyżej wartości firmy.
 • Wszyscy nasi pracownicy, w drodze do pracy, korzystają z transportu publicznego lub idą pieszo. Wspólnie staramy się obniżyć emisję dwutlenku węgla w tym zakresie.
 • Zachęcamy naszych klientów i dostawców do podzielania naszej troski o otoczenie i wprowadzenia własnych praktyk w celu zminimalizowania wpływu jaki wywierają na środowisko.