Twister

FAQGwarancja Flashbay

Jaki okres obejmuje gwarancja?

Okres gwarancyjny to 10 lat dla pamięci USB oraz 2 lata dla wszystkich pozostałych produktów (z wyjątkiem toreb i masek na twarz), począwszy od dnia zakupu wskazanej na fakturze lub rachunku. Maski na twarz nie są objęte gwarancją. 10-letnia gwarancja obejmuje zamówienia złożone po 10 Sierpnia 2009 r. Dla zamówień złożonych przed tą datą, obowiązuje 1-roczny okres gwarancyjny.

Czego nie obejmuje gwarancja?

Gwarancja nie obejmuje naprawy lub wymiany produktów, gdzie szkoda spowodowana została: niewłaściwym użytkowaniem, wypadkiem, przeróbką, niewłaściwym środowiskiem fizycznym, niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika, niepoprawną konserwacją przez użytkownika, lub awarią spowodowaną przez produkt, za który Flashbay Ltd nie ponosi odpowiedzialności. Awaria lub niepożądane działanie jest wykluczone, gdy produkty są wykorzystywane przez specjalistyczny lub niestandardowy sprzęt i/lub oprogramowanie, a także w przypadku użycia w innym celu niż przechowywanie bezpiecznych dla urządzenia danych.

Czy Flashbay Ltd oferuje gwarancję na wszystkie swoje produkty?

Wszystkie produkty umieszczone na stronie internetowej Flashbay (www.flashbay.pl) mają gwarancję, że są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych.

W jakich przypadkach gwarancja traci ważność?

Dowód zakupu lub dowód wysyłki jest niezbędny, aby objąć gwaracją dany okres. Gwarancja staje się nieważna, jeśli urządzenia są zmienione, nieprawidłowo używane, uszkodzone w wyniku wypadku lub zaniedbania, oraz jeżeli części są nieprawidłowo zainstalowane lub wymienione przez użytkownika.